Ändra marginaler - Microsoft Support (2023)

Layoutsidor

Layoutsidor

Layoutsidor

Ändra marginaler

 • Ändra marginalerArtikel
 • Skapa nyhetsbrev med spalterArtikel
 • Rotera en sida till liggande eller stående orienteringArtikel
 • Lägga till en kantlinje på en sidaArtikel
 • Infoga ett sidhuvud eller en sidfotArtikel
 • Infoga sidnummerArtikel
 • Infoga en sidbrytningArtikel
 • Infoga en innehållsförteckningArtikel

Nästa:Infoga tabeller, bilder och vattenstämplar

Word för Microsoft 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 Mer...Mindre

Ändra marginaler - Microsoft Support (1)

I Word har varje sida automatiskt en marginal på en tum. Du kan anpassa eller välja fördefinierade marginalinställningar, ställa in marginaler för motstående sidor, ange extra marginalutrymme om du vill låta binda in dokumentet och ändra hur marginalerna mäts.

Nyare versionerOffice 2010Office 2007

 1. Välj Layout > Marginaler.

 2. Välj önskade marginaler eller välj Anpassade marginaler och ange dina egna marginaler.

(Video) Microsoft Teams The Ultimate Admin Guide Nov 2022

Ändra marginaler - Microsoft Support (2)

Viktigt!: Office 2010 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Vad vill du göra?

 1. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat väljer du Marginaler. Då visas galleriet Marginaler.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (3)

 2. Välj den typ av marginal du vill använda.

  Obs!:Om dokumentet innehåller flera avsnitt tillämpas den nya marginaltypen endast på det aktuella avsnittet. Om du vill använda den nya marginal typen på flera avsnitt, ska du se till att markera samtliga.

3. Ange dina nya marginalinställningar som standard för mallen.De nya marginalinställningarna används då för alla nya dokument som bygger på den mallen.

 • När du har valt en ny marginal väljer du Marginaler och sedan Anpassade marginaler.

 • I dialogrutan Utskriftsformat väljer du Ange som standard.

 1. På fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat väljer du Marginaler. Då visas galleriet Marginaler.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (4)

 2. Längst ner i galleriet Marginaler väljer du Anpassade marginaler.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (5)

 3. Ange nya värden för marginalerna i dialogrutan Utskriftsformat.

Fler tips om marginaler

 • Ändra marginalerna bara för en del av dokumentet genom att markera texten och ange de nya marginalerna i dialogrutan Utskriftsformat. Klicka på Markerad text i rutan Använd på. Microsoft Word infogar automatiskt avsnittsbrytningar före och efter texten med de nya marginalinställningarna.

 • De flesta skrivare kräver en minsta marginalbredd. Om dina inställningar är för smala visas följande meddelandet i Microsoft Word: En eller flera marginaler ligger utanför den utskrivbara delen av sidan. Om du klickar på Åtgärda ökas marginalbredden automatiskt. Om du ignorerar meddelandet visar Word ett annat meddelande, där du får frågan om du vill fortsätta.

 • Minsta möjliga marginal vid utskrift beror på skrivaren, skrivardrivrutinen och pappersstorleken. Mer information om minsta möjliga inställning finns i handboken till skrivaren.

I dubbelsidiga dokument, som böcker och tidningar, kan du använda marginaler för motstående sidor. Det innebär att när du väljer speglande marginaler blir den vänstra sidans marginaler en spegelbild av marginalerna på den högra sidan. Innermarginalerna blir lika breda på båda sidorna och yttermarginalerna blir lika breda på båda sidorna.

 • Klicka på Marginaler > Speglad i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (6)

Obs!:Om du vill ändra marginalbredderna klickar du på Anpassade marginaler längst ned i galleriet Marginaler. Ange nya värden i rutorna Insida och Utsida.

(Video) How to use Microsoft Whiteboard - 2022 Beginners Tutorial

Med en fästmarginal lägger du till extra utrymme i sid-, över- eller innermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok för att försäkra dig om att ingen text försvinner vid bindningen.

Ändra marginaler - Microsoft Support (7)

1. Fästmarginaler för bindning

2. Spegla marginaler för motstående sidor

Ange fästmarginalen

 1. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

 2. Klicka på Anpassade marginaler.

 3. Ange bredden på fästmarginalen i rutan Fästmarginal.

 4. Klicka på Vänster eller Överkant i rutan Fästmarginalplacering.

  Obs!:Rutan Fästmarginalplacering är inte tillgänglig om du har valt alternativet Motstående sidor, 2 sidor per ark eller Bokvikning. Det beror på att fästmarginalens placering bestäms automatiskt för dessa alternativ.

Word kan visa rader i dokumentet för att representera textgränser.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Avancerat och markera sedan kryssrutan Visa textgränser under Visa dokumentinnehåll.

  Sidmarginaler visas i dokumentet som prickade linjer.

Obs!:Du kan visa sidmarginalerna i utskriftslayoutvyn eller webblayoutvyn. Textgränserna visas inte på den utskrivna sidan.

Viktigt!: Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Vad vill du göra?

(Video) Simplify regulatory compliance with Microsoft Purview Compliance Manager

Det finns flera olika sidmarginalalternativ i Microsoft Word. Du kan använda standard-sidmarginalerna eller ange egna.

 • Fästmarginaler för bindning
  Med en fästmarginal lägger du till extra utrymme i sid-, över- eller innermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok för att försäkra dig om att ingen text försvinner vid bindningen.

Ändra marginaler - Microsoft Support (8)

1. Fästmarginaler för bindning

2. Spegla marginaler för motstående sidor

 • Ange marginaler för motstående sidor
  I dubbelsidiga dokument, som böcker och tidningar, kan du använda marginaler för motstående sidor. I det här fallet speglar marginalerna på den vänstra sidan marginalerna på den högra sidan. Innermarginalerna blir lika breda på båda sidorna och yttermarginalerna blir lika breda på båda sidorna.

 • Obs!:Du kan ange fästmarginaler för ett dokument som har marginaler för motstående sidor, om det behövs extra utrymme i dokumentet för bindning.

 • Lägga till en bokvikning
  Med alternativet Bokvikning i dialogrutan Utskriftsformat kan du skapa en broschyr. Använd samma alternativ för att skapa en meny, en inbjudan, ett evenemangsprogram eller någon annan typ av dokument som har en mittvikning.

Ändra marginaler - Microsoft Support (9)

1. Word infogar en enda, centrerad bokvikning

När du har konfigurerat ett dokument som en broschyr kan du arbeta med det precis som med vilket annat dokument som helst och infoga text, grafik och andra visuella element.

 • De flesta skrivare kräver en minsta marginalbredd. Om du anger för smala marginaler visas följande meddelandet i Microsoft Word: En eller flera marginaler ligger utanför den utskrivbara delen av sidan. Om du klickar på Åtgärda ökas marginalbredden automatiskt. Om du ignorerar meddelandet visar Word ett annat meddelande, där du får frågan om du vill fortsätta.

 • Minsta möjliga marginal beror på skrivaren, skrivardrivrutinen och pappersstorleken. Mer information om minsta möjliga marginal finns i handboken till skrivaren.

 1. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (10)

 2. Klicka på den typ av marginal du vill använda. För den vanligaste marginalbredden klickar du på Normal.

  Obs!:När du klickar på den typ av marginal du vill använda ändras hela dokumentet automatiskt till den typ av marginal som du har valt.

 3. Du kan även ange egna marginalinställningar. Klicka på Marginaler, klicka på Anpassade marginaler, och ange sedan nya värden för marginalerna i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

 • Om du vill ändra standardmarginalerna klickar du på Marginaler när du har valt en ny marginal, och klickar sedan på Anpassade marginaler. I dialogrutan Utskriftsformat klickar du på knappen Standard och klickar sedan på Ja. De nya standardinställningarna sparas i mallen som dokumentet bygger på. De nya marginalinställningarna används automatiskt för alla nya dokument som bygger på den mallen.

 • Om du vill återställa de ursprungliga marginalinställningarna klickar du på Marginaler och sedan på Anpassade marginaler. Ändra marginalerna för Överkant, Nederkant, Vänster och Höger till 2,5 cm. Klicka sedan på knappen Standard och på Ja.

 • Om du vill ändra marginalerna i en begränsad del av ett dokument markerar du texten och anger sedan de nya marginalernas inställningar i dialogrutan Utskriftsformat. Klicka på Markerad text i rutan Använd på. Microsoft Word infogar automatiskt avsnittsbrytningar före och efter texten med de nya marginalinställningarna. Om dokumentet redan är indelat i avsnitt kan du klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt och sedan ändra marginalerna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Ändra marginaler - Microsoft Support (11) och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och markera sedan kryssrutan Visa textgränser under Visa dokumentinnehåll.

  Sidmarginaler visas i dokumentet som prickade linjer.

  (Video) Getting Started in Microsoft Word 2019/365: Microsoft Word Tutorial

Obs!:Du kan visa sidmarginalerna i vyn Utskriftslayout eller vyn Webblayout. Textgränserna visas inte på den utskrivna sidan.

När du väljer speglade marginaler speglar marginalerna på den vänstra sidan marginalerna på den högra sidan. Innermarginalerna blir lika breda på båda sidorna och yttermarginalerna blir lika breda på båda sidorna.

 1. Klicka på Marginaler > Speglad i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (12)

 2. Klicka på Marginaler > Anpassade marginaler och ange de bredder du vill använda i rutorna Insida och Utsida.

Med en fästmarginalinställning lägger du till extra utrymme i sid- eller övermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok. På så sätt kan du vara säker på att ingen text försvinner vid bindningen.

 1. Klicka på Marginaler > Anpassade marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Ändra marginaler - Microsoft Support (13)

 2. Klicka på Normal på listan Flera sidor.

 3. Ange bredden på fästmarginalen i rutan Fästmarginal.

 4. Klicka på Vänster eller Överkant i rutan Fästmarginalplacering.

  Obs!:Rutan Fästmarginalplacering är inte tillgänglig om du har valt alternativet Motstående sidor, 2 sidor per ark eller Bokvikning. Det beror på att fästmarginalens placering bestäms automatiskt för dessa alternativ.

 1. Klicka på textrutan som du har skapat så att den markeras.

 2. Klicka på fliken Format i menyfliksområdet.

 3. Klicka på den lilla knappen i nedre vänstra hörnet av gruppen Storlek.

 4. Klicka på fliken Textruta i fönstret Formatera textruta.

 5. I avsnittet Innermarginal kan du anpassa marginalerna till önskad storlek.

 6. Klicka på OK.

Om den här artikeln inte besvarar din fråga kan du chatta med en virtuell Microsoft-agent eller en person när som helst

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

Fråga communityn

(Video) Microsoft Teams for Frontline Workers | What's Live and Coming Soon

Få support

Kontakta oss

FAQs

How long does it take for Microsoft Support to answer? ›

Microsoft support agents usually replies to email within 3 Days .

How do I actually talk to someone at Microsoft? ›

Dial 1-800-642-7676 to talk with a representative about your issues. If you're in the United States, you can call this number any day of the week at any time.

How long does Microsoft Support and Recovery Assistant take? ›

In some cases, it might take a few hours to finish all the tests. For the time being, as the message indicates the application is running Exchange cached mode recovery on your machine, please wait a bit longer and check if the issue can be fixed.

How do I fix Microsoft Office Cannot verify the license for this product you should repair the Office program by using control panel? ›

Stop running the app in compatibility mode
 1. Right-click Outlook.exe, and then select Troubleshoot compatibility.
 2. Select Troubleshoot Program.
 3. Clear all options, and then select Next.
 4. Select the No, I am done investigating the problem option, and then select Next.
 5. Select Close.
Mar 31, 2022

Can you live chat with Microsoft support? ›

Does Microsoft support ever call you? ›

Microsoft does not send unsolicited email messages or make unsolicited phone calls to request personal or financial information, or to provide technical support to fix your computer. If you didn't ask us to, we won't call you to offer support.

How do I contact Microsoft by phone in the US? ›

What can I do if I can't recover my Microsoft account? ›

If you cannot recover your account, please go to https://account.live.com/acsrand submit a separate support request to Microsoft account recovery support to get a new password.

How do I ask Microsoft support a question? ›

Visit the Microsoft Community website. Go to answers.microsoft.com in a web browser. Click "Ask a Question" towards the top-right of the page.

How many hours does System Restore take? ›

It usually takes 30 to 45 minutes for the process to complete. If it takes more than the given time frame, refer to the solutions below to fasten the System Restore process.

How long does it take for a Microsoft account reset? ›

This can take up to 24 hours because our support team reviews the forms that have guesses or almost-right answers. If your recovery request is accepted, we'll send you instructions to recover your account.

How long does a Microsoft repair take? ›

Office repair normally takes between a few minutes to about 2-3 hours (even on slow internet connection speeds). However, in case you have a slower internet connection, then it does not seem to be working on your computer.

Why is Office asking to activate a license when I already have a license? ›

This can happen if you don't uninstall the pre-installed version of Office on your new PC before installing a volume license version of Office. To stop the prompts for activation, make sure your Office uses volume licensing and then update the registry.

How to activate unlicensed Microsoft Office 365 for free? ›

 1. Step 1: open the Office program. On a laptop with free Office for 1 year, programs like Word and Excel are pre-installed. ...
 2. Step 2: choose an account. An activation screen will appear. ...
 3. Step 3: log in to Microsoft 365. ...
 4. Step 4: accept the conditions. ...
 5. Step 5: get started.
Sep 2, 2022

How do I bypass Microsoft App verification? ›

Click the Start button and then click the gear icon to open the Settings app. Next, choose the Apps category. On the right side, click the “Choose where to get apps” drop-down list and change it from “The Microsoft Store only (Recommended)” to “Anywhere“. Close the Settings app and the warning will be gone away.

Is Microsoft chat support free? ›

This service is free. Get help and support whether you're shopping now or need help with a past purchase. Get support in the Microsoft 365 admin center.

How do I get live chat? ›

You can log in to LiveChat using your browser. The address to the app is: accounts.livechat.com. Bookmark it or even set it up as your homepage so you always have LiveChat at hand.

Is there a Microsoft Office chat? ›

Chat lets you connect with others, stay up to date on projects, and express yourself, whether you're in the office, at home, or on the go with the Microsoft Teams app. In Teams, you'll see three types of chats: One-on-one chats: to connect with people individually.

What does a real Microsoft security Alert look like? ›

If you receive a security alert from Microsoft and are concerned about its source, you'll know it's legitimate if it's from the Microsoft account team and sent from the address account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com, like the following example.

How do I stop fake Microsoft calls? ›

Report phone scams
 1. Help Microsoft stop cybercriminals by reporting information about your phone scam.
 2. In the United States, use the FTC Complaint Assistant form.
 3. In Canada, the Canadian Anti-Fraud Centre can provide support.
 4. In the United Kingdom, you can report fraud as well as unsolicited calls.
Jan 17, 2015

How do I report a fake Microsoft call? ›

Read more about the Microsoft scam survey on Microsoft's website. Please note: Action Fraud is not responsible for the content on external websites. To report a fraud, call Action Fraud on 0300 123 2040 or use our online fraud reporting tool.

Does Microsoft have a phone team? ›

Originally only released for desktop, Microsoft Teams is now also available on iOS and Android mobile devices; you can download it from the App Store or Google Play.

How do I report a problem to Microsoft? ›

Select Help & Feedback > Send Feedback. From a Microsoft 365 app, select your profile picture in the top left. Then choose Send Feedback. The quickest route to our developers' ears is right from within Office for the web.

Can you unlock a Microsoft account without a phone number? ›

You do not essentially need a phone number to unblock Microsoft account. You can try sending code to recovery email. Hope this helps!

How many attempts unlock Microsoft account? ›

Windows security baselines recommend configuring a threshold of 10 invalid sign-in attempts, which prevents accidental account lockouts and reduces the number of Help Desk calls, but doesn't prevent a DoS attack. Using this type of policy must be accompanied by a process to unlock locked accounts.

How do you unlock your Microsoft account if you don't have a phone number? ›

If you do not have phone to undergo verification, you can ask a family member or a friend to use their phone to undergo this. Or you can call Microsoft support by phone in your region https://support.microsoft.com/en-us/help/405170... and ask them to verify your account in real time.

How do you ask a question on Microsoft Answers? ›

In the Microsoft Q&A header, click on Ask a question. As you type in your question, we will show you similar questions that have already been asked. Make sure to investigate these because someone may have already answered your question.

How do I raise a problem with Microsoft support? ›

Sign in to Microsoft 365 with your Microsoft 365 admin account, and select Support > New service request. If you're in the admin center, select Support > New service request. If you're an admin on the account, call (800) 865-9408 (toll-free, US only).

How do I get help from Microsoft support? ›

support.microsoft.com - Head over to support.microsoft.com/windows to find answers to more complex problems, browse support content in different categories, and contact support. Get help - Select the Get help link when you're in Settings to learn more about the setting you're using and find answers to your questions.

How do I know if System Restore is stuck? ›

If it is only flashing every 5-10 seconds then it is stuck. I would recommend fully powering off the machine. Then get back into recovery. To do this boot up and wait for the blue windows screen with the spinning circle, when you see that press and hold power button to shut down.

Does System Restore remove everything? ›

A system restore point is not a full backup. It does not affect user data or files. This means that a system restore point can be safely used by a user. A system restore will not delete personal files such as documents, pictures, music or videos.

Can I leave System Restore overnight? ›

I would let it run, overnight if necessary, because interrupting it is risky. If by morning it hasn't resolved then press and hold the power button until power shuts off. Wait a half hour then power back on to see what happens. If it rolls back or proceeds then take stock of performance to make sure it's good.

Can I delete my Microsoft account and start again? ›

If you close your Microsoft account, there's a 60-day grace period during which you can change your mind and reopen your account. After 60 days, your Microsoft account will be permanently deleted. See How to close your Microsoft account for more info. Go to account.microsoft.com and sign in.

Does Microsoft Delete locked accounts? ›

Based on Microsoft Account Activity Policy , if you haven't signed in at least once every 2 years on your account , it will be permanently deleted. https://support.microsoft.com/en-ph/help/451105... Was this reply helpful? Yes it also applies to locked accounts since there will be no successful login that will happen .

Does deleting Microsoft account delete everything? ›

Before you close your account

Closing a Microsoft account means you won't be able to use it to sign in to the Microsoft products and services you've been using. It also deletes all the services associated with it, including your: Outlook.com, Hotmail, Live, and MSN email accounts. OneDrive files.

Is Microsoft Against Right to Repair? ›

Microsoft Says Right to Repair Is Important

Though one could argue it's a begrudging agreement, Microsoft says that Right to Repair and environmental sustainability are important goals.

How do I check my Microsoft repair status? ›

Check the status of your repair
 1. Sign in to your Microsoft account, and then select the device that's associated with your service order. Select device for service.
 2. Select Repair Order at the bottom of the page.
 3. Review the status of your order.

How long does MS Online Repair take? ›

Select Office ProPlus from the list of applications, and then click Change. From the resulting window, select Online Repair. Note: The Online Repair can take over 10 minutes, depending on your Internet speed. However, this option updates you with the latest build of Office ProPlus.

Why do I have to wait 30 days for Microsoft? ›

When all security info is removed from a Microsoft account, the account is put into a restricted state for 30-days. While we understand this 30-day period might be frustrating, this is done to protect and alert you in case the security info was removed by someone who had unauthorized access to your account.

How do I follow up a Microsoft support case? ›

Go to https://support.microsoft.com/en-us/contact/virtual-agent/?flowId=smc-contactus&partnerId=smc&referrer=support.microsoft.com. Type in "Talk to an agent". 2. Select the category that this case is about.

What time does Microsoft support open? ›

Monday - Friday, 8:00 A.M. - 8:00 P.M. Central time.

How long does it take for Microsoft to unlock your account? ›

Note: If you recently verified your Microsoft account by entering a security code that you received as a text message, or if you shared a large number of files, the block will be removed within 24 hours.

How long does Microsoft lock you out for? ›

The Account lockout duration policy setting determines the number of minutes that a locked-out account remains locked out before automatically becoming unlocked. The available range is from 1 through 99,999 minutes. A value of 0 specifies that the account will be locked out until an administrator explicitly unlocks it.

Does Microsoft rehire? ›

Yes, you can apply for multiple openings. What is the rehire process for former Microsoft employees? The application process for a former Microsoft employee is the same as for other candidates.

Where do I report Microsoft issues? ›

From your app, go to Help > Feedback. From your app, go to File > Feedback. Click the Help menu and choose Give Feedback. In the dialog box that opens, select the feedback you want to give.

Does Microsoft offer free support? ›

Whether you purchased your computer from Microsoft or another retailer, the Answer Desk folks at your local Microsoft store can assist you for free with the following issues: 1) extended diagnostics on any device; 2) software repair or support; 3) virus and malware removal; 4) PC tune-ups for increased performance; and ...

Why does my Microsoft account keep getting locked for no reason? ›

To help protect your account from fraud or abuse, Microsoft temporarily locks accounts when unusual activity is noticed. To unlock your account, sign in to your Microsoft account and follow the instructions to get a security code.

How to unlock your Microsoft account without a phone number? ›

Change your security verification settings to an Email address as follows:
 1. Sign in to your Security basics page with your Microsoft account here: https://account.microsoft.com/security/
 2. Select Update info.
 3. Choose a method that you know works, or choose I don't have any of these to replace your security info.
Jun 7, 2019

Videos

1. Protect your Microsoft 365 data with Synology | Synology Webinar
(Synology)
2. Windows 10 Maintenance Tasks
(Sele Training)
3. Microsoft Teams Essentials: The Setup, Intro & Tutorial
(Microsoft Mechanics)
4. Microsoft Teams Phone — How to Set It Up
(Microsoft Mechanics)
5. Affinity Publisher Crash Course
(MJW Media Studios)
6. Getting started with Dr.Explain - Part 9 - Creating a help file for an application in CHM format
(Dr.Explain)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6848

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.