Singulair 4 tabletki do rozgryzania i żucia - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2023)

Doustny lek przeciwastmatyczny odziałaniu przeciwzapalnym izapobiegającym skurczom oskrzeli. Zalecany dodatkowo lub jako alternatywa do innych leków przeciwzapalnych (kortykosteroidów) wdługotrwałym leczeniu astmy. Efekt leczniczy występuje już po podaniu pierwszej dawki iutrzymuje się przez 24 godziny.

Preparat zawiera substancję montelukast

Lek dostępny na receptę

 • Singulair — cena i refundacja
 • Co zawiera i jak działa Singulair?
 • Kiedy stosować Singulair?
 • Kiedy nie stosować preparatu Singulair?
 • Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Singulair?
 • Dawkowanie preparatu Singulair
 • Czy można stosować Singulair w okresie ciąży i karmienia piersią?
 • Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
 • Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Singulair?
 • Inne preparaty na rynku polskim zawierające montelukast
Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Singulair 4

tabletki do rozgryzania i żucia;4 mg;28 tabl.

Organon Polska

35,00 zł

(Video) Montelukast Side Effects - What You Need To Know Now

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

Co zawiera i jak działa Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia?

Substancją czynną preparatu jest montelukast. Należy on do grupy leków odziałaniu przeciwzapalnym zwanych antagonistami receptora leukotrienowego. Mechanizm działania montelukastu polega na hamowaniu aktywacji receptorów leukotrienowych znajdujących się wdrogach oddechowych. Aktywacja tych receptorów przez leukotrieny będące mediatorami stanu zapalnego prowadzi do zwiększenia przepuszczalności naczyń wbłonie śluzowej oskrzeli, obrzęków, nasilenia wydzielania śluzu oraz do skurczu oskrzeli. Leukotrieny uwalniane są wdrogach oddechowych zkomórek tucznych (mastocytów) igranulocytów kwasochłonnych (eozynofili). Preparat hamuje działanie leukotrienów. Łagodzi objawy zapalne takie jak obrzęk ipodrażnienie, hamuje wydzielanie nadmiernej ilości gęstego śluzu, wstrzymuje gromadzenie się komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) atakże działa rozszerzająco na oskrzela ipoprawia wentylację płuc. Przeciwdziała skurczom oskrzeli wywołanym przez wysiłek fizyczny.

Kiedy stosować Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia?

Preparat jest stosowany upacjentów powyżej 2. roku życia:
•pomocniczo wleczeniu astmy uchorych na astmę przewlekłą ołagodnym lub umiarkowanym nasileniu, uktórych efekty leczenia za pomocą wziewnych kortykosteroidów istosowanych doraźnie krótko działających beta–mimetyków są niezadowalające
• wzapobieganiu astmie, wktórej skurcz oskrzeli jest wywołany głównie przez wysiłek fizyczny.
U pacjentów od ukończenia 2. do 14. roku życia preparat wpostaci tabletek do rozgryzania iżucia może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów utych chorych na astmę przewlekłą ołagodnym nasileniu, uktórych wostatnim okresie nie obserwowano ciężkich napadów astmy wymagających stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz uchorych, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.
U pacjentów powyżej 15. roku życia, uktórych preparat jest stosowany wleczeniu astmy oskrzelowej, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

(Video) Montelukast 10 mg ( Singulair ): What is Montelukast Used For, Dosage, Side Effects & Precautions?

Kiedy nie stosować preparatu Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia?

Nigdy nie stosuj preparatu Singulair do przerwania ostrego napadu astmy! Wprzypadku ostrego napadu astmy zastosuj lek wziewny zgrupy beta–mimetyków oszybkim początku działania (np. salbutamol). Zawsze miej przy sobie inhalator zszybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Jeśli zauważysz, że musisz stosować większe niż zazwyczaj dawki wziewnego beta–mimetyku powinieneś jak najszybciej skonsultować się zlekarzem.
Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie przerywaj przyjmowania ani nie zmniejszaj dawek stosowanych dotychczas kortykosteroidów wziewnych lub wtabletkach.
Rzadko, uniektórych osób przyjmujących leki przeciwastmatyczne, wtym montelukast, może wystąpić eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofili, czyli granulocytów kwasochłonnych we krwi) niekiedy zobjawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga iStrauss (zwanego też alergicznym ziarniniakowym zapaleniem naczyń). Zespół ten często leczony jest kortykosteroidami stosowanymi ogólnoustrojowo, aprzypadki jego wystąpienia zwykle, lecz nie zawsze, były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia doustnie stosowanym kortykosteroidem. Nie można wykluczyć ani potwierdzić, że stosowanie montelukastu jest związane zwystępowaniem zespołu Churga iStrauss. Należy zachować ostrożność iw przypadku wystąpienia eozynofilii, zaobserwowania wysypki, nacieków zapalnych wobrębie skóry, nasilenia się objawów ze strony układu oddechowego, wystąpienia zaburzeń czynności serca i/lub neuropatii (bólu, drętwienia, mrowienia, pieczenia czy osłabienia kończyn) należy skonsultować się zlekarzem. Lekarz przeprowadzi dokładne badania diagnostyczne izweryfikuje dalsze leczenie.
Osoby chore na astmę, uktórych występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, pomimo leczenia montelukastem, powinny nadal unikać stosowania kwasu acetylosalicylowego iinnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
­tabletki 4i 5mg do rozgryzania iżucia zawierają aspartam, żródło fenyloalaniny (1 tabletka zawiera odpowiednio wzależności od dawki 1,2 i1,5 mg aspartamu) co może być szkodliwe dla osób chorych na fenyloketonurię;
­tabletki powlekane 10 mg zawierają laktozę (1 tabletka zawiera blisko 90 mg laktozy); osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu
Po podaniu doustnym lek jest szybko wchłaniany. Działanie preparatu występuje już wpierwszej dobie od rozpoczęcia jego stosowania. Leczenie należy kontynuować zarówno wokresach mniejszego nasilenia objawów jak iw okresach zaostrzenia astmy. Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających tę samą substancję czynną tj. montelukast.
Montelukast nie jest zalecany do stosowania wmonoterapii (jako jedyny lek) wprzypadku astmy przewlekłej oumiarkowanym nasileniu. Wprzypadku astmy przewlekłej ołagodnym nasileniu lekarz może udzieci od 2. do 14. roku życia rozważyć stosowanie preparatu Singulair wpostaci tabletek do rozgryzania iżucia wdawce 4lub 5mg zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych jedynie gdy wostatnim okresie nie wystąpiły ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz uosób, które nie potrafią stosować wziewnych kortykosteroidów. Należy pamiętać oregularnych wizytach kontrolnych, które pozwolą stwierdzić czy uzyskano odpowiedni stopień opanowania objawów astmy.
Jeżeli preparat stosowany jest wzapobieganiu astmie uosób, uktórych skurcz oskrzeli jest wywołany głównie przez wysiłek fizyczny należy skonsultować się zlekarzem po 2–4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Jeśli lekarz uzna wynik leczenia za niezadowalający może zalecić zmianę leku lub zastosowanie leków dodatkowych (np. wziewnych kortykosteroidów).
Nie należy zastępować wziewnych kortykosteroidów preparatem wpostaci tabletek powlekanych 10 mg. Preparat wtej dawce może być stosowany jako lek pomocniczy uosób, uktórych stosowanie innych leków, takich jak wziewne preparaty kortykosteroidów nie zapewnia właściwej kontroli astmy. Singulair 10 mg może także zostać włączony dodatkowo do leczenia uosób, uktórych astma oskrzelowa nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą krótko działających beta–mimetyków stosowanych doraźne.
Jeżeli preparat został dołączony do leczenia wziewnymi kortykosteroidami, nie należy nagle przerywać leczenia wziewnymi kortykosteroidami izastępować ich preparatem.
Pamiętaj!
•Aby zawsze wporę zaopatrzyć się wreceptę iwykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
•Zawsze miej przy sobie inhalator zszybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie należy spodziewać się, że montelukast wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, jednakże wprzypadku wystąpienia takich działań niepożądanych preparatu jak senność lub zawroty głowy zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługi urządzeń mechanicznych może zostać upośledzona.

(Video) Is Singulair a steroid or antihistamine

Dawkowanie preparatu Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia

Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Nie ma konieczności zmiany dawkowania uosób wpodeszłym wieku, zniewydolnością nerek lub złagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu uosób zciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się zlekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki:
Dorośli imłodzież powyżej 15. roku życia:
Astma lub astma iwystępujący jednocześnie sezonowy alergiczny nieżyt nosa: 1tabletka 10 mg 1raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków.
Dzieci 6. do 14. roku życia:
1 tabletka 5mg 1raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat należy przyjąć 1godzinę przed posiłkiem lub 2godziny po posiłku.
Dzieci 2. do 5. roku życia:
1 tabletka 4mg 1raz na dobę, podawana wieczorem. Preparat należy przyjąć 1godzinę przed posiłkiem lub 2godziny po posiłku. Dzieci powinny przyjmować preparat pod nadzorem osoby dorosłej. Dla dzieci, które mają problem zprzyjmowaniem preparatu wpostaci tabletek do rozgryzania iżucia dostępna jest postać granulatu (zobacz Singulair Mini).
Dla dzieci wwieku od 6. miesiąca do 2. roku życia przeznaczony jest preparat Singulair Mini wpostaci granulatu.

Czy można stosować Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę poinformuj otym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu wciąży są ograniczone. Preparat może być stosowany podczas ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści wTwoim przypadku.
Nie wiadomo czy preparat przenika do mleka kobiecego. Preparat może być stosowany wokresie karmienia piersią jedynie wówczas, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność, szczególnie udzieci, podczas równoległego stosowania preparatu ileków takich jak: fenytoina, fenobarbital iryfampicyna (a także innych leków metabolizowanych zudziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P 450). Montelukast można stosować równolegle zinnymi lekami zwykle stosowanymi wprofilaktyce idługotrwałym leczeniu astmy. Preparat wdawkach terapeutycznych nie wpływa wsposób klinicznie istotny na farmakokinetykę następujących leków: teofilina, prednizon, prednizolon, doustne środki antykoncepcyjne (etynyloestradiol inoretindron), terfenadyna, digoksyna iwarfaryna. Nie uważa się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm leków takich jak np. paklitaksel, rozyglitazon irepaglinid.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Singulair 4 - tabletki do rozgryzania i żucia?

Jak każdy lek, również Singulair może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić: bóle głowy, senność, ból brzucha, wzmożone pragnienie. Do rzadkich działań niepożądanych, lub działań niepożądanych, których częstotliwość nie została określona należą: zawroty głowy, zaburzenia snu, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie, parestezje, drażliwość, omamy, pobudzenie, zachowania agresywne, niepokój, drgawki, kołatania serca, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty, bóle stawów imięśni, kurcze mięśni, zwiększona skłonność do krwawień, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka), nacieki eozynofilów wwątrobie. Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (ciężka pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie i/lub przełykanie iinne). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast przerwać stosowanie preparatu iniezwłocznie szukać pomocy lekarskiej. Rzadko może wystąpić zwiększenie aktywności aminotranferaz wsurowicy (ALT, AST), cholestatyczne zapalenie wątroby. Rzadko, uniektórych osób stosujących preparat może wystąpić układowa eozynofilia niekiedy zobjawami klinicznymi zapalenia naczyń, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga iStrauss (zobacz uwagi wakapicie powyżej zatytułowanym Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ten preparat?). Bardzo rzadko stosowanie montelukastu może powodować zmiany nastroju atakże wystąpienie myśli iprób samobójczych.

Przeczytaj też artykuły

 • Astma
 • Badania czynnościowe układu oddechowego
 • Duszność

Inne preparaty na rynku polskim zawierające montelukast

Asmenol (tabletki do rozgryzania i żucia)Asmenol (tabletki powlekane)Astmodil (tabletki do rozgryzania i żucia)Astmodil (tabletki powlekane)Milukante (tabletki do rozgryzania i żucia)Milukante (tabletki powlekane)Monkasta (tabletki do rozgryzania i żucia)Monkasta (tabletki powlekane)Montelukast Aurovitas (tabletki do rozgryzania i żucia)Montelukast Bluefish (tabletki do rozgryzania i żucia)Montelukast Bluefish (tabletki powlekane)Montelukast Medreg (tabletki powlekane)Montelukast Sandoz (granulat)Montelukast Sandoz (tabletki do rozgryzania i żucia)Montelukast Sandoz (tabletki powlekane)Montelukast Teva (tabletki do rozgryzania i żucia)Montelukast Teva (tabletki powlekane)Orilukast (tabletki do rozgryzania i żucia)Orilukast (tabletki powlekane)Promonta 4 mg (tabletki do rozgryzania i żucia)Promonta 5 mg (tabletki do rozgryzania i żucia)Promonta 10 mg (tabletki powlekane)Romilast (tabletki do rozgryzania i żucia)Romilast (tabletki powlekane)Singulair 5 (tabletki do rozgryzania i żucia)Singulair 10 (tabletki powlekane)

FAQs

Czy lek Singulair jest refundowany? ›

Lek Singulair nie jest na liście leków refundowanych. Jest tylko pełnopłatny.

Ile kosztuje Singulair 4? ›

28 tabletek do rozgryzania i żucia leku Singulair (4 mg) kosztuje ok. 30-35 złotych.

Jak długo można stosować Singulair? ›

Singulair 5 jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Singulair 5 tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Pomoże to w utrzymaniu pod kontrolą astmy u pacjenta.

Czy Singulair jest na receptę? ›

Lek dostępny na receptę

Co zawiera i jak działa Singulair?

Czy Singulair to lek sterydowy? ›

Preparat zawiera budezonid, steryd o silnym działaniu przeciwzapalnym, wskazany jest w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP. Lek podawany jest za pomocą dołączonego do zestawu inhalatora.

Kiedy zażywać Singulair? ›

zawierają tę samą substancję czynną, montelukast. Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy rozgryźć zanim zostanie połknięta. należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Czy w aptece można kupić siarkę? ›

Większość z nich, ale nie wszystkie, dostępnych jest w aptekach na receptę.

Czy po Singulair można pić alkohol? ›

Można spożywać umiarkowane ilości alkoholu w trakcie stosowania leku Montelukast. Choć łączenie leku Montelukast z alkoholem nie jest bezwzględnie przeciwwskazane, spożywanie alkoholu podczas kuracji może nasilać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy.

Jak działa lek Singulair? ›

Poprzez blokowanie działania leukotrienów Singulair 10 łagodzi objawy astmy, pomaga kontrolować astmę oraz łagodzi objawy sezonowej alergii (znanej również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Czy Singulair to lek przeciwhistaminowy? ›

Jednoczesne zastosowanie leku zapobiegającego skurczom oskrzeli ( Singulair), leku przeciwhistaminowego o działaniu przeciwalergicznym (Contrahist) i leku donosowego zapobiegającego zapaleniu błony śluzowej nosa jest częstą praktyką.

Jak działa montelukast? ›

Montelukast – doustny lek przeciwastmatyczny o działaniu przeciwzapalnym i zapobiegającym skurczom oskrzeli. Jest antagonistą receptora leukotrienowego. Działanie montelukastu polega na wybiórczym blokowaniu receptorów leukotrienowych (a konkretnie tzw. receptorów CysLT1) występujących w drogach oddechowych.

Na co jest Singulair 10? ›

Poprzez blokowanie działania leukotrienów Singulair 10 łagodzi objawy astmy, pomaga kontrolować astmę oraz łagodzi objawy sezonowej alergii (znanej również jako katar sienny lub sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa).

Jak długo można stosować budezonid? ›

Ważne jest, aby terapia budezonidem była prowadzona regularnie i bez pomijania dawek leku. W przypadku epizodów zaostrzeń POChP zwykle stosowana dawka dobowa budezonidu wynosi 4-8 mg, a czas leczenia powinien być ograniczony do maksymalnie 10 dni.

Jak działa lek milukante? ›

Blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Związki te powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Poprzez blokowanie działania leukotrienów Milukante łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę oraz łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (nazywanego również katarem siennym).

Czy montelukast pomaga? ›

Lek Montelukast Sandoz pomaga również zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych, spowodowanemu wysiłkiem fizycznym. U pacjentów z astmą oskrzelową, u których wskazane jest stosowanie leku Montelukast Sandoz, lek ten może również złagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Na co są tabletki Chitaksa? ›

Lek pozwala więc na łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Zmniejsza symptomy alergii, takie jak kichanie, wydzielina z nosa, świąd błony śluzowej nosa, swędzenie podniebienia, uczucie swędzenia i pieczenia oczu, zaczerwienienie oraz łzawienie oczu.

Czy Contrahist jest na receptę? ›

Contrahist to lek przeciwalergiczny II generacji wydawany na receptę. Występuje w dwóch postaciach: tabletki powlekane 5 mg, roztwór doustny 0,5 mg/ml.

Na co jest lek Astmodil? ›

Astmodil jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą przewlekłą łagodną lub umiarkowaną, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i „doraźnie” stosowanych krótko działających ß-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy.

Czy Flixotide to to samo co Nebbud? ›

Leki Nebbud i Flixotide nie zawierają tej samej substancji czynnej, a różne substancje z tej samej grupy leków - glikokortykosteroidów. Zwykle nie stosuje się ich jednocześnie ani zamiennie, ze względu na podobny mechanizm działania, chyba że lekarz tak zalecił.

Na co są tabletki Promonta? ›

ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadpobudliwość ruchowa. przyjąć dawkę leku, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - jedna tabletka raz na dobę. Lek Promonta 10 mg jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie.

Która Siarka organiczna jest najlepsza? ›

OptiMSM, czyli siarka organiczna w postaci oczyszczonej

Co do zasady, uważa się, że zdecydowanie najlepszą, najlepiej przyswajalną postacią siarki organicznej jest oczyszczone MSM(często używa się także terminu optiMSM).

W jakich produktach znajduje się siarka? ›

Siarka - źródła w pożywieniu

Najlepsze źródła siarki to produkty wysokobiałkowe – mięso i podroby, jaja, mleko. Ponadto sporo tego pierwiastka można znaleźć w cebuli i czosnku. Nie brakuje jej także w takich produktach, jak owies, groch, kapusta, kalafior, brokuły, chrzan, rzodkiewka, rzepa, rzeżucha, karczochy.

Skąd wziąć siarkę? ›

Siarka otrzymywana jest poprzez odsiarczanie spalin i paliw kopalnych, eksploatację złóż siarki rodzimej oraz poprzez wyprażanie rud siarczkowych (np. pirytu). Wydobycie siarki rodzimej spadło znacząco ze względu na znaczący wzrost produkcji siarki z odzysku z zasiarczonych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Czy Singulair jest bezpieczny? ›

Singulair może u niektórych pacjentów powodować biegunki, nudności, wymioty czy zapalenie wątroby, a więc dolegliwości związane z przewodem pokarmowym, na które mogą być bardziej podatne osoby mające w przeszłości zapalenie żołądka i jelit.

Jaki lek jest dobry na kaca? ›

Nie należy stosować preparatów zawierających paracetamol, który w połączeniu z alkoholem przeradza się w niezwykle hepatotoksyczny (szkodliwy dla wątroby) metabolit. Bezpieczniejszym wyjściem są leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Popularny jest szczególnie kwas acetylosalicylowy.

Jaki alkohol dla alergików? ›

Najlepiej zaś tolerowany jest czysty alkohol etylowy, np. wódka bez jakichkolwiek dodatków. — Tu alergie zdarzają się zdecydowanie najrzadziej — mówi alergolog prof. Maciej Kupczyk.

Jak porównać ceny w aptekach? ›

Szukać można ich w dwóch serwisach działających na polskim rynku - www.leku.pl oraz www.infocen.pl. To dwie porównywarki skupiające się tylko i wyłącznie na porównywaniu cen i lekarstw dostępnych bez recepty.

Gdzie po lek co na recepcie? ›

zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta. wejdź w zakładkę „Recepty” następnie wybierz „Moje recepty” i znajdź e-receptę, którą Ci wystawiono. Możesz skorzystać z wyszukiwarki leków, która się tam znajduje.

Ile kosztuje lek Chronada? ›

56.59 zł Nie chcesz czekać na dostawę? Sprawdź, w której lokalnej aptece możesz zarezerwować ten produkt i odebrać go już w 30 minut!

Czy lek Sirdalud? ›

Sirdalud to lek o działaniu przeciwbólowym i rozkurczowym, jest stosowany w celu zmniejszenia napięcia mięśni w neurologii i chirurgii ogólnej. Preparat Sirdalud oddziałuje to układ mięśniowo-szkieletowy, m.in. likwidując bolesne skurcze mięśni.

Jak stosować Rupafin? ›

Jak stosować Rupafin? Należy przyjmować 1 dawkę na dzień. Dla prawidłowego wchłaniania nie ma znaczenia, czy lek zażywany jest z posiłkiem, czy niezależnie od pokarmu. Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 12 roku życia powinni stosować 1 tabletkę Rupafin 10 mg na dobę.

Jaki jest najsilniejszy lek na alergię? ›

Desloratadyna to lek przeciwhistaminowy II generacji stosowany w leczeniu alergii. Występuje w formie klasycznych tabletek, ale na uwagę zasługują preparaty w formie tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, np. Aleric Deslo Active.

Co zrobić kiedy leki na alergię nie pomagaja? ›

Kiedy leki na alergię nie pomagają konieczna jest natomiast specjalistyczna diagnostyka i leczenie, obejmujące niekiedy immunoterapię, leki wziewne czy też sterydoterapię.

Z czym nie laczyc leków na alergię? ›

Niewskazane jest także łączenie leków na alergię. Szczególnym zagrożeniem dla alergików jest łączenie medykamentów zawierających w składzie rupatadinum z lekarstwami zawierającymi ketokonazol. Co więcej, rupatadinumu nie należy łączyć z antybiotykami.

Ile kosztuje montelukast? ›

22.15 zł Nie chcesz czekać na dostawę? Sprawdź, w której lokalnej aptece możesz zarezerwować ten produkt i odebrać go już w 30 minut! Dostępny w 241 aptekach .

Jak długo podawać montelukast? ›

systematycznie. Ważne, aby dziecko zażywało lek Montelukast Sandoz tak długo, jak zalecił lekarz. Pomoże to kontrolować objawy astmy u dziecka. niezwłocznie zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczna pilna pomoc medyczna.

Czy montelukast jest na alergię? ›

Montelukast jest lekiem na astmę i alergię. Ma on działanie przeciwzapalne. Montelukast jest antagonistą receptora leukotrienowego. Lek działa poprzez blokowanie receptorów leukotrienowych, które znajdują się w drogach oddechowych.

Jak stosować miflonide? ›

Dzieci powinny stosować lek Miflonide Breezhaler pod nadzorem osoby dorosłej. Dorośli: Dawka wynosi 200 do 400 mikrogramów budezonidu dwa razy na dobę. Jeśli to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 1600 mikrogramów na dobę.

Czy budezonid może zaszkodzic? ›

Wziewne podawanie leku może powodować podrażnienie i kandydozę jamy ustnej i gardła oraz chrypkę. Aby temu zapobiec zaleca się płukanie jamy ustnej wodą po każdej inhalacji. Nie należy nagle przerywać leczenia budezonidem, gdyż może to spowodować wystąpienie objawów niedoczynności kory nadnerczy.

Ile kosztuje lek budezonid? ›

21.06 zł Nie chcesz czekać na dostawę? Sprawdź, w której lokalnej aptece możesz zarezerwować ten produkt i odebrać go już w 30 minut! Dostępny w 492 aptekach.

Czy budezonid jest skuteczny? ›

Najnowsze badania potwierdzają, że budezonid - tani i powszechny lek na astmę zawierający kortykosteroidy - może łagodzić przebieg COVID-19 oraz zmniejszać ryzyko hospitalizacji. - Wyniki tych badań nie są dla nas zaskoczeniem, a raczej potwierdzeniem słuszności praktyki, która się przyjęła w Polsce.

Czy milukante jest refundowany? ›

W przypadku leku refundowanego, takiego jak Milukante, ceny będą takie same w każdej aptece. Aby wiedzieć, ile zapłacisz, sprawdź poziom odpłatności Milukante na swojej recepcie.

Ile kosztuje lek milukante na receptę? ›

28.63 zł Nie chcesz czekać na dostawę? Sprawdź, w której lokalnej aptece możesz zarezerwować ten produkt i odebrać go już w 30 minut! Dostępny w 585 aptekach .

Co zamiast milukante? ›

Nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy preparatami Milukante i Contrahist a Gastrotuss baby. Gastrotuss baby żeluje treść żołądkową i tym samym działa antyrefluksowo.

Na co stosuje się lek Singulair? ›

Singulair jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia za pomocą wziewnych kortykosteroidów i stosowanych doraźnie krótko działających leków ß-adrenomimetycznych są niezadowalające.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 04/01/2023

Views: 6820

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.